"Moiroloi in Vouliarates"

Toni Milaqi, Study for "Moiroloi in Vouliarates" (pencil on paper, 21x29,7 cm, 2018)
 

Greek Army

Toni Milaqi, "Greek Army", (pencil on paper, 21x29,7 cm, 2012)

Greek Army

Toni Milaqi, "Greek Army", (pencil on paper, 21x29,7 cm, 2012)

Raches, Fthiotida

Toni Milaqi, "Raches, Fthiotida", (pencil on paper, 21x29,7 cm, 2012)

Raches, Fthiotida

Toni Milaqi, "Raches, Fthiotida", (pencil on paper, 21x29,7 cm, 2012)

ENVER vs Armando Lulaj"

Toni Milaqi "ENVER vs Armando Lulaj" (collage on paper, 21x29,7 cm, 2012)

All Quiet on the Western Front

Toni Milaqi, Study for "All Quiet on the Western Front", (pen on paper, 21x29,7 cm, 2012)

All Quiet on the Western Front

Toni Milaqi, Study for "All Quiet on the Western Front", (pen on paper, 21x29,7 cm, 2012)

All Quiet on the Western Front

Toni Milaqi, Study for "All Quiet on the Western Front", (pen on paper, 21x29,7 cm, 2012)

Study for "Unequal Battle"

Toni Milaqi, Study for "Unequal Battle", (pencil on paper, 21x29,7 cm, 2012)

Study for "Unequal Battle"

Toni Milaqi, Study for "Unequal Battle", (pencil on paper, 21x29,7 cm, 2012)

Study for "Unequal Battle"

Toni Milaqi, Study for "Unequal Battle", (pencil on paper, 21x29,7 cm, 2012)